Loading...

När ni tar kontakt med Wistrand för att diskutera ert projekt, kommer ni att få tala direkt med någon av våra ingenjörer. Normalt kommer vi sedan att behöva underlag i form av vattenvolymer, flödesscheman, ritningar, tidpunkt för rengöringen. Gäller det en kemisk rengöring kommer vi även att behöva ett prov på den beläggning som ska avlägsnas. Vi går sedan igenom underlaget och genomför en laboratorieundersökning av dem aktuella beläggningen. Efter analys av tubprov eller beläggningsprov samt genomgång av systemets konstruktion och material väljer vi ut lämplig kemisk behandlingsmetod. Proceduren inkluderar val av kemikalier, koncentration, temperatur och behandlingstid.

Innan den kemiska rengöringen kan genomföras ska berörda myndigheter ha informerats, varvid vi naturligtvis bistår er med erforderlig avfallsspecifikation. I avfallsspecifikationen beskrivs rengöringsproceduren, avfallskemikaliehanteringen samt anges de riktvärden som ska uppnås på vattenfas och slamfas. Ökad miljömedvetenhet och ökade myndighetskrav gör att påverkan på miljön och möjligheten, att på ett tillfredsställande sätt behandla uppkomna avfallslösningar, idag tillmäts ett allt större inflytande på val av kemisk behandlingsmetod.

Vid rengöringens genomförande kommer ett av oss upprättat rengöringsprogram att följas. Wistrands kemiska rengöringar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN “Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework”, anpassad efter lokala förutsättningar. Det är alltid vår målsättning att tiden för den kemiska rengöringen ska vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat uppnås. Vi är övertygade om att ni kommer att vara nöjda efter att ha anlitat Wistrand.

EFFEKTIVT ARBETSUPPLÄGG

Wistrands målsättning bygger på att tiden för den kemiska rengöringen skall vara så kort som möjligt och att ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås.