Loading...

När ni tar kontakt med Wistrand för att diskutera ert projekt, kommer ni att få tala direkt med någon av våra ingenjörer. Vanligtvis kommer vi sedan att behöva underlag i form av exempelvis vattenvolymer, flödesscheman, ritningar, materialspecifikation och önskad tidpunkt för rengöringen. Gäller det en kemisk rengöring kommer vi även att behöva ett prov på den beläggning som ska avlägsnas. Vi går sedan igenom underlaget och genomför en laboratorieundersökning av den aktuella beläggningen. Efter analys av tubprov eller beläggningsprov, samt genomgång av systemets konstruktion och material, väljer vi ut lämplig kemisk behandlingsmetod. Proceduren inkluderar val av kemikalier, koncentration, temperatur och behandlingstid.

Innan den kemiska rengöringen kan genomföras ska berörda myndigheter ha informerats, varvid vi naturligtvis bistår er med erforderlig avfallsspecifikation. I en avfallsspecifikation beskrivs rengöringsproceduren, avfallshanteringen samt anges de riktvärden som ska uppnås på den vattenfas som erhålls. Ökad miljömedvetenhet och skärpta myndighetskrav gör att påverkan på miljön, och möjligheten att på ett tillfredsställande sätt behandla uppkomna avfallslösningar, idag tillmäts ett allt större inflytande på valet av kemisk behandlingsmetod.

Vid rengöringens genomförande kommer ett av oss upprättat rengöringsprogram att följas. Wistrands kemiska rengöringar utförs enligt standarden VGB-S-513-00-2014-07-EN Internal Cleaning of Water-Tube Steam Generating Plants and Associated Pipework, anpassad efter lokala förutsättningar.

Det är alltid vår målsättning att tiden för den kemiska rengöringen ska vara så kort som möjligt samt att ett optimalt rengöringsresultat uppnås och vi är övertygade om att ni kommer att vara nöjda efter att ha anlitat Wistrand.

EFFEKTIVT OCH SÄKERT ARBETSUPPLÄGG

Wistrands målsättning är att tiden för den kemiska rengöringen ska vara så kort som möjligt, samtidigt som ett optimalt rengöringsresultat alltid uppnås. Detta utan att göra avkall på vare sig säkerhet eller arbetsmiljö och utan att riskera att påverka den yttre miljön negativt.

För att hantera och minimera riskerna vid vårt arbete genomförs alltid en individuell riskanalys inför varje projekt.

Som ett led i Wistrands aktiva arbete med dessa frågor är våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 respektive ISO 45001.

Logga som visar att Wistrand har tre certifieringar ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 vilket medför att både kvalitetsledningssystemet, miljöledningssystemet och arbetsmiljöledningssystemet är kvalitetssäkrat.