Kemisk rengöring

Kemisk rengöring

Wistrand utför kemiska rengöringar av ångpannor, värmeväxlare och rörledningar åt sina kunder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt och med största möjliga hänsyn till den inre och yttre miljön.

Frågor?

Enklaste sättet att få vet mer om oss, eller att få svar på eventuella frågor, är oftast att ringa oss på 033-23 73 90, eller genom att skicka ett e-brev till info@wistrandgroup.com.
Mer info under Kontakt.