KEMISK RENGÖRING

Wistrand utför kemiska rengöringar av ångpannor, värmeväxlare och rörledningar åt sina kunder på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt och med största möjliga hänsyn till den inre och yttre miljön.